Waardering in een paar klikken, goed of slecht idee?

Waardering in een paar klikken, goed of slecht idee?
  •  

Waardering in een paar klikken, goed of slecht idee?

Sinds enkele jaren bieden bepaalde websites aan om uw onderneming “online” te waarderen. Door enkele financiële elementen in te voeren, kunt u een waarderingsrapport krijgen dat gebaseerd is op verschillende waarderingsmethoden en vergezeld gaat van een educatief gedeelte. Dit proces, dat aangeprezen wordt als eenvoudig, vertrouwelijk en veilig, lijkt ideaal, vooral omdat het niet duur en soms zelfs gratis is.

Met deze resultaten die in een paar klikken zijn verkregen, moet echter voorzichtig worden omgesprongen. Specialisten zijn het erover eens: waardering is een complexe en delicate oefening. De balansratio’s moeten immers worden aangepast om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de onderneming. Deze correcties of normalisaties kunnen de waarde van de onderneming aanzienlijk beïnvloeden. Hieronder volgen voorbeelden van  belangrijke vragen:

  • Met betrekking tot de rentabiliteit. Is de beloning van het management marktconform? Moet er rekening worden gehouden met comfortkosten, d.w.z. bepaalde voordelen die niet strikt noodzakelijk zijn voor de voortzetting van het bedrijf? Hoe zal de huurprijs evolueren na de overdracht? Moeten we een wijziging van de kostenstructuur of de commerciële marge verwachten? Hoe zit het met de te corrigeren buitengewone elementen?
  • Met betrekking tot de balans. Geeft de boekwaarde van de voorraden de werkelijke waarde weer? Wordt het werk dat nog in uitvoering is correct gewaardeerd? Is de geactiveerde productie (bv. Activering van de O&O-kosten) significant en genereert zij cashflow? Is de debiteurenportefeuille gezond? Zijn er oninbare vorderingen waarvoor onvoldoende voorzieningen zijn getroffen? Hoe ontwikkelt de financiële schuld zich? Moet de bankschuld worden verhoogd of verlaagd?
  • Met betrekking tot de beschikbare liquide middelen. Zijn er activa die niet noodzakelijk zijn voor de exploitatie? Wat is de behoefte aan werkkapitaal en hoe verandert deze? Is er sprake van seizoensgebondenheid in de kasstroombehoefte?

De kwestie van de waardering is het uitgangspunt voor elke verandering van eigenaar. Sommigen zijn geneigd een gemakkelijke oplossing te zoeken. Maar met een geautomatiseerde berekening, zelfs door verschillende methoden te kruisen, kan gen rekening gehouden worden met de bovengenoemde kwesties. Door te vertrekken van een verkeerde of te zwakke basis, loopt men het risico dat het hele overdrachtsproces mislukt.

Bovendien zou het, hoewel er voor dit soort diensten financiële steun (*) bestaat, echt zonde zijn om het werk te overhaasten.

Enkel een menselijke en individuele benadering kan de eigenheid van het bedrijf benadrukken. Gezien de financiële en menselijke inzet moet de opdracht serieus worden uitgevoerd. Het is ook essentieel dat de adviseur die verantwoordelijk is voor de transactie zich vertrouwd heeft gemaakt met de belangrijkste elementen van de waardering (**). Wanneer de verkoopprijs goed is opgebouwd, kan het klimaat van vertrouwen ontstaan dat essentieel is voor de voortzetting van de onderhandelingen.

 

Tanguy della Faille

FB Transmission

tanguy.della.faille@fb-transmission.com

 

(*) In Wallonië kan 75% van de erelonen worden gesubsidieerd door de Chèques Entreprises, wanneer de taxatie wordt uitgevoerd door een gelabelde speler. Meer informatie op www.cheques-entreprises.be.

(**) Merkwaardig genoeg bieden sommige “tussenpersonen” aan om dossiers te begeleiden zonder de schatting te hebben uitgevoerd of geanalyseerd. Hoe kan men geloofwaardig zijn als men het onderwerp niet beheerst?