Vergoeding

Afhankelijk van de aard van de verleende dienst kan de vergoeding ofwel vast zijn, gebaseerd op een succesvergoeding, ofwel op een uurtarief. Het is echter gebruikelijk dat voor een ondersteuningsopdracht, die het zoeken naar tweede partijen omvat, de vergoeding gebaseerd is op een succesvergoeding volgens het principe “no cure, no pay”.

Het eerste gesprek is gratis. Daarna ontvangt u van ons een gedetailleerd voorstel.

Diagnoseverstrekking en advies kunnen in bepaalde gevallen worden gesubsidieerd.

Voor meer informatie

Vergoeding

Subsidies in het Waalse Gewest

Subsidies in het Waalse Gewest

Elke KMO gevestigd in het Waalse Gewest (met uitzondering van de uitgesloten sectorenà kan genieten van consultancy subsidies. FB Transmission (DeltaFin srl) is een erkende dienstverlener en kan u daarom de Chèque Tranmission aanbieden.

Met deze cheque kan de koper (projecthouder) of verkoper gedurende het hele proces ondersteund worden. De overheidsinterventie bedraagt 75% van het totale bedrag voor een maximum van 15.000 euro (enveloppe geldig voor 3 jaar).

De steun kan alle fasen van de overdracht of overname omvatten:

  • Diagnose: financiële analyse van balansen en resultatenrekeningen, waardering, advies over de structuur;
  • Opstellen van prospectiedocumenten;
  • Zoeken naar tegenpartijen en organisatie van onderhandelingsbijeenkomsten;
  • Opstellen van een intentieverklaring;
  • Ondersteuning tijdens de audit en juridische onderhandelingen;
  • Etc.