Conflicthantering

Conflicthantering

Hebt u een conflict in verband met uw bedrijf? Hebt u problemen met familiale aandeelhouders, partners, klanten of leveranciers?

Bemiddeling kan deze problemen snel, goedkoop en efficiënt oplossen. FB Mediation, onze partner in conflictmanagement & bemiddeling, biedt een pragmatische en efficiënte aanpakt die leidt tot “win-win” oplossingen.

Gespecialieers in alle kwesties die ondernemingen, en meer bepaald KMO’s, aanbelangen, begrijpen wij de problematiek en de mogelijke blokkades.

Contactformulier

Bemiddeling, wat is het?

Bemiddeling is een vertrouwelijk en vrijwillig proces van conflictoplossing. De partijen doen beroep op een onafhankelijke, onpartijdige en neutrale derde partij: de bemiddelaar. Onze rol is een proces te faciliteren dat leidt tot duurzame oplossing tussen de partijen, door hen te helpen de oplossing zelf uit te werken.

De bemiddelaar kan al dan niet erkend zijn, maar alleen erkende bemiddelaars zijn onderworpen aan de wettelijke beroepsethiek. Als hij erkend is, kan tussenkomen in een gerechtelijke context en het akkoord laten goedkeuren. Ze kunnen ook buiten het gerechtelijk kader tussenkomen, in onderling overleg aangewezen door de partijen.

FB Mediation, uw erkende partner

FB Mediation, uw erkende partner

FB Mediation is waarschijnlijk het eerste Belgische kantoor dat zich richt op familiebedrijven. FB Mediation werd opgericht door FB Transmission, een van de toonaangevende M&A-kantoren in België, gespecialiseerd in de waardering, begeleiding en overdracht van familiale KMO’S.

Ons credo is gebaseerd op enkele sterke overtuigingen:

  • We brengen onze ervaring op het gebied van familiebedrijven, en het beheer van crisissituaties.
  • We begrijpen wat er op het spel staat en wat de mogelijke knelpunten zijn.
  • De energie die aan conflicten besteed wordt is verloren. Deze energie kan beter zo snel mogelijk besteed worden aan de ontwikkeling van het bedrijf, in het algemeen belang.
  • Bemiddeling gaat grotendeels over het werken aan en herstellen van interpersoonlijke relaties.
  • We treden zowel preventief als curatief op.

De bemiddelaars van FB Mediation stellen een pragmatische en efficiënte aanpak voor, met een voorkeur voor luisteren en dialoog, in tegenstelling tot juridische procedures. De bemiddelaars van FB Mediation begrijpen de realiteit van bedrijven.

Onze andere diensten