VERANDERING GEKOPPELD AAN BEDRIJFSWAARDERING!

VERANDERING GEKOPPELD AAN BEDRIJFSWAARDERING!
  •  

VERANDERING GEKOPPELD AAN BEDRIJFSWAARDERING!

“Een bedrijfswaardering gaat uiteindelijk om de vraag of de onderneming in staat is met veranderingen in de toekomst om te gaan en hierop te kapitaliseren. Het is uitdagend om dat te vertalen naar keiharde euro’s.” Dat zijn de woorden van Hans Haanappel, executive docent bij Nyenrode Universiteit.

Om een goede beslissing te kunnen nemen, zeker als het gaat over de lange termijn, moet je de waarde kennen van jouw bedrijf. Er is een fundamenteel verschil tussen waarde en prijs. Dit klinkt nogal evident, maar ken je de waarde van jouw zaak ?

Hoe bepaal je dan de waarde van jouw bedrijf ?

Toekomstgericht denken is belangrijk. De waarde van het bedrijf ligt immers vooral in de toekomst, niet in het verleden. De boekhoudkundige waarde (of patrimoniumwaarde) wordt bepaald door de activa op te tellen en te herwaarderen ; de schulden worden hiervan afgetrokken. Dit geeft echter een statische waardering, zonder rekening te houden met de rendabiliteit.

Welke kasstromen kan het bedrijf genereren in de toekomst ? Die economische waarde kan je berekenen met de DCF-methode, waarbij je toekomstige kasstromen omrekent naar de huidige waarde. Het verschil tussen de economische waarde en de boekhoudkundige waarde is de goodwill.

Ook kan het nuttig zijn inschattingen te maken van de strategie van het bedrijf en hoe deze zich verhouden met de belangrijkste ontwikkelingen in de industrie. Wat is de strategische visie ? Wat is het concurrentievoordeel en hoe houdbaar is dat voordeel naar de toekomst ? Hoe attractief zijn mijn producten ? Wat is de innovatieve kracht van de onderneming ? Het antwoord op deze vragen moet echter nog worden vertaald in kasstromen en dus in keiharde Euro’s. Vaak is dit niet het geval. Realisme en praktijkervaring zijn hierbij de boodschap.

Maar…als de DCF-methode kan niet altijd worden toegepast, wat dan ?

Indien er geen business plan voorhanden is of de toekomstige cijfers niet keihard kunnen worden aangetoond moet je op zoek gaan naar de structurele rendabiliteit van het bedrijf. In de M&A-wereld gebruikt men vaak de EbitDA-multiple om een snelle waardering op te maken. De EbitDA drukt namelijk de bruto cashflow uit en maakt het makkelijk verschillende bedrijven en verschillende sectoren te vergelijken. Maar er moet ook nog worden nagekeken aan de hand van andere waarderingsformules, of het resultaat wel klopt.

En na corona ?

“Last but not least” moet je de vraag stellen hoe bestendig je business model blijft na corona. Hoe reageert je BtoB of BtoC klant ? Hoe evolueert de vraag, is er een nieuwe maatschappelijke visie rondom uw product of model ? Wat is de impact hiervan op de cashflow, op korte en op lange termijn ?

Kortom, een waardering opmaken, kan snel. Maar een goede waardering vraagt aandacht en zorg. Het gaat per slot van rekening over aanzienlijke bedragen. Laat je hiervoor begeleiden door vakmensen die je door het doolhof leiden van de verschillende waarderingsformules.

Bij Family Business Transmission nemen wij de nodige tijd om de verschillende methodes te challengen, in mensentaal uit te leggen en een volledige analyse op te maken. Dit is nuttig in elke fase van de onderneming. Wees paraat zoals tijdens een schaakspel! Wie de drivers van de waardering kent, kan hierop inspelen en staat sterk voor de toekomst !