HET ELFSTAPPENPLAN VOOR VERKOOP VAN UW BEDRIJF

HET ELFSTAPPENPLAN VOOR VERKOOP VAN UW BEDRIJF
  •  

HET ELFSTAPPENPLAN VOOR VERKOOP VAN UW BEDRIJF

Het elf stappenplan om je bedrijf te verkopen mits een sterke begeleiding van een RvB/A en M&A expert!

“Het nieuwe normaal “heeft een grote impact gehad op de KMO wereld. Dit heeft de overdracht van KMO’s niet verhinderd, maar eerder vertraagd.

Er is veel geld, vraag én aanbod. Hierbij vind je elf adviezen voor ondernemers tijdens deze woelige periode om de verkoopwaarde van hun bedrijf te maximaliseren.

Ondernemers worden zich steeds meer bewust dat er andere dingen in het leven zijn, groeien, verkopen, bijkomende aandeelhouders zoeken…. Ze kunnen ook een andere rol gaan bekleden in het verhaal van de toekomst. Als je op tijd begint met het verkoop klaar maken van je bedrijf, kan je veel extra waarde creëren. Laat je hierbij omringen door een dynamisch Raad van Advies of Bestuur en door M&A experten.

Zo maximaliseer je de waarde van je bedrijf:

Dit zijn elf stappen om de waarde van je bedrijf te maximaliseren, zes ter voorbereiding en vijf gedurende het feitelijke verkoopproces.

De voorbereiding:

Een bedrijf verkopen is een lange, soms eenzame weg. Dit begint bij jezelf. Maar het hoeft niet zo éénzaam te zijn. Gespecialiseerde M&A bedrijven bestaan daarvoor. Zij zullen je helpen om met andere ogen naar je bedrijf te kijken vanuit het perspectief van een potentiële koper of investeerder.
Om de weg naar verkoop of waarde creatie aan te zwengelen, laat je je best omringen door een Raad van Advies of Bestuur die je challengt en in beweging brengt naar beter en duurzamer. Het duurzaam aspect van een bedrijf creëert waarde en transparantie voor de overnemer.
Wat is je maximale verdiencapaciteit in termen van cashflow? Zet deze goed uit naar de toekomst toe met aanneembare, onderbouwde en transparante hypothesen. Een dynamische Raad van Bestuur kan je daarbij ook ondersteunen.
Hoe vreemd het ook klinkt: cijfer jezelf weg. Zorg dat het bedrijf niet meer grotendeels van jou afhankelijk is. Mogelijk sta jij groei in de weg. Of zet jezelf op niveau van een Raad van Bestuur, goed omringd met competente mensen van verschillende horizonten.
Beperk risico’s en onzekerheden die een koper ziet. Zorg dat contracten en rapportages op orde zijn. Maak zaken bespreekbaar en transparant. Organiseer verder onderzoek en brainstorm alternatieven met jouw team. Breng duidelijke KPI’s in kaart die belangrijk zijn voor jouw business model.
Zorg dat je businessmodel is gericht op de toekomst: een ambitieus, maar realistisch groeiplan, maar vooral gericht naar de noden van de snel evoluerende eindklant. Maak “what if “scenario’s.
Het verkoopproces:

Verkoop niet je bedrijf, maar verkoop een plan. Wil je zelf doorgroeien in een ander bedrijf of wil je jouw huidig bedrijf met een nieuwe partner het groeiplan verwezenlijken? Maak dit bespreekbaar in de familiekring of met uw Raad van Bestuur.
Vergroot je groep potentiële kopers. Kijk ook naar buitenlandse investeerders of over de gewesten heen. Er ontstaat meer kans op interesse omdat de synergie noden van de koper in deze regio’s, misschien net veel beter aansluit met wat jouw bedrijf aan waarde kan bieden.
Behandel je koper als een klant en niet als een tegenstander. Dit is geven en nemen in goede verstandhouding. Laat je daarbij bijstaan door een externe partij die de belangen van beide partijen beter in kaart kan brengen. Hou je Raad van Bestuur daarbij als constructieve achterban.
Wacht zo lang mogelijk met het verlenen van exclusiviteit aan een kandidaat-koper. Dat is nodig om maturiteit en respect uit te bouwen. Exclusiviteit is natuurlijk nodig bij de start van de Due Diligence. Maak van de kennismaking een onvergetelijke ervaring voor de koper. Fysieke afspraken dragen bij aan het vertrouwen.
Hou voor ogen dat een succesvolle overdracht ook een zaak is van mensen. Analyseer de culturele fit van de koper met het bedrijf en jouw medewerkers. Gaat deze “fit” ooit leiden tot een win/win voor alle “stakeholders”?

M&A experten zijn bij dit proces een echte toegevoegde waarde en een Raad van Advies of van Bestuur een trouwe partner om het kompas gericht te houden naar jouw uiteindelijke visie en doelsteling.

Roland De Wolf, Partner

Family Business Transmission

Roland.de.wolf@fb-transmission.com